Skapa en stark innovationskultur!

Vi hjälper er att välja de rättigheter som bäst stödjer era affärsmål, håller konkurrenterna på avstånd och skapar kommersiella fördelar. I många fall sammanfattar vi detta i en patentstrategi. Vi brukar utgå från följande aspekter:

 • Uppfinningsanmälningar som utgångspunkt för att skapa en innovativ kultur
 • Nyhetsundersökningar som visar om idéen är känd sedan tidigare
 • Patent som skyddar den tekniska idén
 • Invändningar för att hindra konkurrenter från att blockera er utveckling
 • Upphovsrätt för programvara eller databaser
 • Designskydd till formgivningen
 • Varumärkesskydd och varumärkesmanualer när produkten ska bli känd
 • Avtal om sekretess, konsulter, underleverantörer, utveckling, optioner, licenser och överlåtelser
 • Intrångsbedömningar för att se om en viss produkt faller inom ett patentskydd
 • Tvister och attackstrategier när konkurrenter blir aggressiva
 • Företagshemligheter för känslig affärsinformation

Vi brinner för att med konkreta åtgärder hjälpa er skapa en stark innovationskultur. Mer om detta i våra korta informationsfilmer nedan.

Vill du skapa en stark varumärkeskultur?>>

 

Kontakta oss